WARUNKI GWARANCJI

Firma INFOMUSIC PIOTR BŁAŻEJEWSKI właściciel timberwear.pl  gwarantuje niezawodne działanie zegarka, który objęty jest gwarancją od daty zakupu. Okres gwarancji zależy od producenta, czas gwarancji opisany jest każdorazowo przy produkcie.

Gwarancja nie obejmuje wymiany baterii, uszkodzeń: szkła, paska lub bransolety, koperty, elementów mocujących i ścierania się zewnętrznej powłoki.

Gwarancja traci ważność gdy:
Podczas nieprawidłowego przechowywania i konserwacji zegarka oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, naprawy bądź otwierania zegarka przez osoby do tego nie uprawnione, uszkodzeń: mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz zanieczyszczenia, uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, uszkodzeń spowodowanych działaniem pola magnetycznego, narażenia zegarka na działanie temperatur powyżej +50 stopni Celsjusza i poniżej -20 stopni Celsjusza oraz nagłych ich zmian tzw Szok Termiczny (np. zanurzenie w zimnej wodzie po uprzednim nagrzaniu, sauna, zanurzenie w gorącej wodzie, itp. ).

Zaakceptowanymi przez klienta warunkami gwarancji oraz dowód zakupu (faktura lub paragon) jest powodem do właściwej realizacji gwarancji.

Naprawy gwarancyjne będą naprawiane bezpłatnie. Jeżeli naprawa nie jest możliwa zegarek zostanie wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana nie dojdzie do skutku następuje zwrot pieniędzy za zegarek.

Reklamacja powinna być zgłoszona droga mailową pod adresem kontakt@timberwear.pl

W przypadku dostarczenia do serwisu zegarka sprawnego technicznie (bezpodstawna reklamacja) klient zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami serwisowymi zawiązanymi z przeglądem zegarka i przesyłką.

Gwarancja będzie realizowana gdy zostanie dostarczona właściwie wypełniona karta gwarancyjna otrzymana wraz z zegarkiem i dokumentem zakupu. Karta gwarancyjna w większości wypadków dostarczana jest przez internet.

Adres na który należy przesłać wadliwy zegarek:

InFoMuSic Piotr Błażejewski
ul. Grunwaldzka 15
37-464 Stalowa Wola

Formularz reklamacyjny - pobierz